PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2021-01-28
Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Wielogłowy 153
33-311 Wielogłowy

tel. 18 447 71 11
fax 18 447 71 10
sekretariat@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl

» więcej o firmie

Prawie 100 000 budynków komercyjnych w 167 krajach na całym świecie otrzymało lub oczekuje na certyfikację LEED, najbardziej rozpoznawalnego wyznacznika zrównoważonego budownictwa.  Co powinniśmy wiedzieć o procesie certyfikacji?

Kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku architekt Bob Berkebile zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych ruch wokół zrównoważonej architektury, niewielka grupa popierająca jego poglądy utworzyła komitet AIA Committee on the Environment (COTE) w celu stworzenia nowych, zrównoważonych wytycznych architektonicznych. Kilka lat później komisja ta przekształciła się w US Green Building Council (USGBC), główną organizację promującą zrównoważony rozwój w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków. W ciągu kilku lat USGBC opracuje Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), znany na całym świecie system oceny i symbol zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska budynków.

Obecnie LEED jest najpowszechniej stosowanym i najbardziej rozpoznawalnym systemem oceny budynków ekologicznych na całym świecie. Certyfikacja LEED jest obecnie stosowana praktycznie we wszystkich budynkach (komercyjnych lub mieszkalnych) i projektach - od nowych konstrukcji i wyposażenia wnętrz po zrównoważone operacje i modernizacje w zakresie konserwacji. Oznacza certyfikat, który „tworzy zdrowe, wysoce wydajne i oszczędne zielone budynki ", poprawiając efektywność środowiskową, od śladu węglowego po jakość środowiska wewnętrznego.

Certyfikat LEED w budownictwie

Certyfikat LEED w Polsce dotyczy w szczególności  budynków z przeznaczeniem dla wielu użytkowników: biurowych, przemysłowych, handlowych oraz takich jak szkoły czy hotele. Co ważne Certyfikat LEED obejmuje nie tylko nowo budowane obiekty, ale także te już istniejące oraz poddawane renowacji.

- Podstawowymi minimalnymi warunkami jakie muszą spełniać projekty budowlane ubiegające się o certyfikat LEED 2009, v4 czy v4.1 to np.: przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów dotyczących prawa budowlanego w tym przestrzeganie wymagań np.: stolarki czy minimalnego stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni terenu i innych - Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI.

Aby otrzymać certyfikat LEED należy przejść proces rejestracji na platformie LEED Online, zebrać i przesłać odpowiednią dokumentację. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej GBCI przeprowadzi dokładny przegląd dokumentacji technicznej. Wynikiem tej certyfikacji jest liczba punktów, które może otrzymać inwestycja zgodnie z wytycznymi i warunkami LEED w danym systemie oceny. W zależności od zdobytej punktacji uzyskać można jeden z czterech poziomów certyfikacji. Ponieważ ocenie mogą być poddawane budynki modernizowane, można starać się o podniesienie poziomu w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany przebudowie pod kątem ulepszenia jego parametrów wpływających na obniżenie wpływu na środowisko. W tabeli 2. przedstawiono przedział punktowy wraz z określeniem poziomu CERTYFIKATU LEED. 

Tabela 2. Liczba punktów i poziomy certyfikacji LEED.

Nazwa certyfikacji
Liczba punktów i ich przedział 40-49 punktów 50-59 punktów 60-79 punktów 80 i więcej punktów

Źródło: strona internetowa : https://www.usgbc.org/leed, data wejścia: 07.01.2021r.

Stolarka otworowa, a certyfikacja LEED

Ważne jest aby pamiętać, że Certyfikat LEED jest określany dla całego budynku, a nie poszczególnych jego elementów, takich jak np. stolarka otworowa.

- Często spotykamy się z sytuacjami, w których wiedza w zakresie certyfikacji LEED jest mylnie transferowana w procesie realizacji inwestycji - dodaje Karolina Dorula-Mamala. - Zdarza się, że w trakcie przygotowywania oferty wymaga się od producentów  przedstawienia certyfikatu LEED na poszczególne produkty. Według certyfikacji LEED to projektant uwzględnia i definiuje  wymagania co do poszczególnych parametrów technicznych jego składowych (np. stolarki), a w rezultacie uzyskujemy punkty za spełnienie wymagań LEED, tak aby finalnie uzyskać dla budynku wyniki klasyfikujące go do odpowiedniej certyfikacji LEED tj.: Certified, Gold, Silver czy Platinum - podkreśla. Każdy producent deklaruje odpowiednie właściwości użytkowe danego wyrobu budowlanego na podstawie raportu z badań i potwierdza to Deklaracją Właściwości Użytkowych lub krajowym jego odpowiednikiem.

Przyszłość w naszych rękach

Certyfikat LEED to tylko jedno z wielu narzędzi, dzięki którym możemy wykazać, że budownictwo zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, od którego zależy przyszłość naszej planety.  Takie działania stanowią kroki milowe, jednak każdy z nas w swoim życiu codziennym może wykonywać te mniejsze, które finalnie jako suma przełożą się na znaczące polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców Ziemi.
Wiśniowski
- Czołowy polski producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu. Firma z 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. WIŚNIOWSKI posiada centrum technologiczno-produkcyjne zapewniające jakość i najwyższe standardy, a stałe doskonalenie personelu, produktów i linii technologicznych przyczynia się do powstania produktów na najwyższym poziomie, cenionych w kraju i za granicą.

źródło: Wiśniowski